Першы кітайска-беларускі размоўнік з’явіцца ў бліжэйшы час у Кітаі і Беларусі.  (объявление на русском языке ниже) 

Прататып выдання «Першага кітайска-беларускага размоўніка» ужо надрукаваны і раздадзены для рэдагавання беларускім і кітайскім зацікаўленым асобам. Аўтарамі ідэі выпуску размоўніка з’яўляюцца ­Сугак Вадзім і Вольга Зялкоўская.
Прыгожа аформлены сто старонкавы размоўнік змяшчае асноўныя звычайныя фразы, разбітыя тэматычна. Асаблівасцю размоўніка з’яўляецца наяўнасць у ім транскрыпцыі беларускіх слоў кітайскімі іерогліфамі, што дае магчымасць кітайскім сябрам, якія не валодаюць беларускай мовай, адразу ж пачаць гаварыць. У выданні таксама ўтрымліваюцца беларускія прыказкі і прымаўкі і іх аналагі ў кітайскіх прыказках і Ченъюй.
Прататып выдання зроблены пры дапамозе каманды «Сацыяльна-культурнай ўстановы развіцця беларускай мовы і культуры “Мова Нанова» ( http://www.movananova.by/ ) пад кірауніцтвам Алесі Літвіноўскай, пры непасрэдным удзеле Вольгі Барысенка і Насты Арайс.

У цяперашні час ідзе паляпшэнне выдання. Мяркуецца забяспечыць выданне выказваньнямі вядомых беларускіх дзеячаў, ўставіць мапы і кароткія апісанні асноўных турыстычных славутасцяў Беларусі, а таксама іншымі матэрыяламі.
Размоўнік будзе надрукаваны абмежаваным накладам і будзе
распаўсюджвацца сярод фундатараў, арганізатараў і партнёраў праекта.
Кожны жадаючы можа далучыцца да праекту, паўдзельнічаўшы грашова ў выданні, і атрымаць асобнік для сябе.
Па пытаннях удзелу ў праекце:
* Вадзім Сугак — тэл. +375444699888, WeChat: vadzim
* Вольга Зялкоўская — email: olyazelkovskaya@hotmail.com, WeChat: ouliya003
—-—
Прототип издания «Первого китайско-белорусского разговорника» уже напечатан и роздан для корректировки белорусским и китайским заинтересованным лицам. Авторами идеи выпуска разговорника являются Сугак Вадим и Ольга Зелковская.
Красиво оформленный стостраничный разговорник содержит основные обиходные фразы, разбитые тематически. Особенностью разговорника является наличие в нем транскрипции белорусских слов китайскими иероглифами, что дает возможность китайским друзьям, совсем не владеющим белорусским языком, сразу же начать говорить. В издании также содержатся белорусские пословицы и поговорки и их аналоги в китайских пословицах
и Ченъюй.
Прототип издания сделан при помощи “Сацыяльна-культурная ўстанова развіцця беларускай мовы і культуры “Мова Нанова”.
В настоящее время идет улучшение издания. Предполагается снабдить издание высказываниями известных белорусских деятелей, вставить карты и краткие описания основных туристических достопримечательностей Беларуси, а также другими материалами.
Разговорник будет выпущен ограниченным тиражом и будет
распространяться среди спонсоров, организаторов и партнеров проекта.
Каждый желающий может присоединиться к проекту, поучаствовав материально в издании, и получить свой экземпляр.
По вопросам участия в проекте:
* Вадим Сугак — тел. +375444699888,  WeChat: vadzim
* Ольга Зелковская — email: olyazelkovskaya@hotmail.com, WeChat: ouliya003